تابه ۱۸ تکدسته

تابه ۱۸ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲