تابه ۲۲ تکدسته

تابه ۲۲ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲