تابه ۲۶ تکدسته

تابه ۲۶ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲/۲